Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Fundusze zewnętrzne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Modernizacja przedszkoli w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Modernizacja przedszkoli w Łuszczowie, Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym

Modernizacja przedszkoli w Łuszczowie, Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku Małym

Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: Od 01.07.2014 r. do 31.10.2014 r.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w gminie Wólka poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 31.10.2014.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Poprawa standardów oferty edukacyjnej w 6 oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych w okresie do 31.10.2014 poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci 3-5 letnich
  2. Poprawa infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 6 oddziałach przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci 3-5 letnich, w okresie do 31.10.2014
  3. Poprawa infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 5 oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych poprzez modernizację placów zabaw do możliwości i potrzeb dzieci 3-5 letnich, w okresie do 31.10.2014

Grupa docelowa to 6 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Wólka, w których gmina posiada następującą liczbę miejsc odział 1 i 2 SP w Łuszczów po 15 miejsc, oddz. 3 i 4 SP Pliszczyn po 15 miejsc, oddz. 5 SP Sobianowice 20 miejsc, oddz. 6 SP Świdnik Mały 21 miejsc.

Całkowita kwota projektu: 522 683, 10 PLN

Wartość Dofinansowania: 522 683, 10 PLN

UNIA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót